Servicii de înființare ferme

Proiectare și construcție păstrăvării

 • Proiectăm ferme piscicole (crescătorii de pești) – în sistem recirculant
 • Executăm lucrări de construcție păstrăvării, ferme de sturioni
 • Montăm, instalăm echipamente, utilaje piscicole
 • Proiectăm heleșteie
 • Oferim servicii de modernizare pentru ferme existente
Proiectare bazine piscicole

Asistență tehnică oferită de SC Novara Invest SRL

 • Deplasare la locație
 • Verificarea terenului din punct de vedere al înființării fermei
 • Delimitarea – mărimea fermei în funcție de debitul de apă actual
 • Măsurare, nivelment hidro–topografic
 • Analiza vizuală a captării și delimitarea punctului optim de captare
 • Schiță fermă
 • Memoriu de prezentare (flux tehnologic, plan de afaceri, documentație) – cu care se pot primi aprobările de la Apele Române, autoritățile de mediu și sănătate etc. (include: arie, volum, debit necesar, plan de afacere…)
 • Nivelment amplasament-schiță Power Point
 • Valoarea estimativă a lucrării (breviar de calcul)
 • Termen estimativ de execuție în condiții optime
 • Schiță bazine – brevet
 • Rezumat tehnic – brevet

Achizitorul poate folosi aceste informații de drept la CU, PT, DTA. Informațiile rezultă din experiența proprie – tehnolog proprietar fermă piscicolă licențiată ANPA, pepinieră și creștere, precum brevet OSIM.

Obiectivele specifice unui proiect pentru realizarea unei păstrăvării

 • Realizarea construcțiilor speciale pentru creșterea păstrăvului
 • Achiziția utilajelor pentru dotarea fermei piscicole, în concordanță cu standardele UE
 • Folosirea tehnologiilor noi pentru creșterea în sistem intensiv a păstrăvului curcubeu prin metoda de recirculare sunt în conformitate cu obiectivele Programului Operational pentru Pescuit.

Viziunea strategică exprimată în Planul National Strategic pentru Pescuit este următoarea:
“Un sector piscicol competitiv, modern și dinamic, bazat pe activități durabile de pescuit și acvacultură, luând în considerare aspectele legate de protecția mediului, dezvoltarea socială și bunăstarea economică.”

Aspecte care trebuie luate în considerare pentru realizarea unei ferme în sistem gravitațional

În vederea realizării unei ferme piscicole (păstrăvării) în sistem gravitațional trebuie să aveți în vedere următoarele aspecte:

 • alegerea terenului potrivit
 • curs de apă cu un debit în funcție de mărimea fermei dorite
 • calitatea apei (temparatura vara – iarna, calitatea bio organică)
 • ferma va produce puiet sau pește de consum sau ambele
 • ce cantitate de pește doriți să creșteți și unde veți vinde această cantitate
 • realizabilă cu Fonduri Europene sau va fi o investiție proprie

În cazul în care aveți răspunsurile la aceste puncte, puteți să ne contactați, și în urma unei vizite putem stabili eligibilitatea a ce doriți și ce putem realiza, costuri, pași de urmat în vederea obținerii construcției și licenței de acvacultură.

Exemplu lucrări:
Păstrăvăria Roșia-Bihor în construcție

Ferma piscicola in constructie Servicii infiintare ferme pisicole ferma-rosia-bihor