Valorificarea hranei la alevinii şi puieţii de păstrăv

Odată cu resorbţia sacului vitelin, alevinii de păstrăv Incubatoare pentru alevinii si puietii de pastravdevin tot mai mobili şi înoată până la suprafaţă pentru a umple vezica lor de înot. La unele ferme alevinii de păstrăv rămân în vasul de incubaţie până ce înoată sau chiar o săptămână sau două după aceasta. În cazul tăvilor incubatoare, alevinii sunt plasați în vase destinate creşterii lor înainte de incubare sau înainte ca ele să înoate. La plasarea alevinilor de păstrăv în aceste vase trebuie procedat cu mare grijă, alevinii trebuie aspirați printr-un tub de cauciuc pentru a ajunge în rezervoarele sau cuvele destinate creşterii lor cu cea mai mică strivire şi diferenţă de presiune posibilă. Fiecare incubator este constituit din căte 4 tăvi, intrând în fiecare tavă câte 10000 – 12000 buc. de icre. Totalul de icre/incubator fiind de 40000-50000 buc. Pentru o funcţionalitate optimă si igienă, tăvile sunt separate, confecționate din polipropilenă cu fundul din tablă de inox. Tăvile sunt mobile, iar pentru a efectua curăţarea de sub tăvi acestea se pot scoate uşor. Fiecare tavă este alimentată cu apă de la robinete separate.)

Pentru creşterea păstrăvilor se utilizează rezervoare cu nenumărate forme şi dimensiuni, diferite în întreaga lume. Cele mai răspândite sunt rezervoarele lungi, în formă de troacă, cele în formă de cerc sau cele pătrate, cu colţurile rotunjite. În cuvele de precreştere adâncimea apei trebuie să fie iniţial de numai 0,1–0,2 m, iar apoi să fie crescută treptat până la nivelul de producţie. Una dintre cele mai importante cerinţe în legătură cu bazinele pentru creşterea alevinilor de păstrăv este aceea, ca eliminarea excrementelor şi a resturilor de hrană, precum şi curăţarea să fie uşor de realizat. Cuvele trebuie prevăzute cu mijloace adecvate şi reglabile de scurgere, potrivite şi pentru reglarea nivelului apei, prevăzute cu plasă/filtru cu o lăţime a ochiului adecvată pentru a preveni strecurarea alevinilor. La un schimb de apă de 0,5–1 l/sec, în cuve pot fi plasate 2-5000 alevini pe metru pătrat.

Precreşterea trebuie realizată într-un spaţiu închis, cu o temperatură constantă, într-un mediu protejat, în caz contrar, din cauza fluctuaţiilor de temperatură creşterea va fi insuficientă, iar alevinii slabi, se pot îmbolnăvi uşor. În acelaşi timp, odată cu începerea respiraţiei (luarea de oxigen) trebuie începută şi hrănirea peştilor mici. La fermele intensive acest lucru se realizează cu hrană mărunţită, – făină sau brizură fină, – granulată, cu conţinut de proteine brute de 50%, precum şi vitamine şi minerale.

În perioada precreşterii se recomandă ca hrănirea să se facă o dată la fiecare jumătate de oră sau oră, sau să fie asigurată cu ajutorul unui dispozitiv de hrănire prevăzut cu un mic mecanism de ceasornic, cu un hrănitor automat. Acest dispozitiv poate fi fabricat şi acasă dintr-un ceas deşteptător vechi. În cazul hrănirii necorespunzătoare, discreşterea între alevini va fi mare şi se va ajunge în curând la canibalism. La observarea discreşterii se recomandă separarea păstrăvilor, chiar şi în timpul precreşterii. Perioada de precreştere durează, în general, până când alevinii alung la o mărime de 4-5 cm şi au în medie o greutate de 1 g. Acest lucru durează între 40-120 de zile, în funcţie de temperatura apei, conţinutul de oxigen şi calitatea hranei. Alevinii pot fi mutați în lacuri sau bazine în aer liber după atingerea dimensiunii corespunzătoare, ori în cazul temperaturii corespunzătoare a lacurilor sau bazinelor.