Alegerea celei mai eficiente tehnici de aerare

Introducerea oxigenului în sistemul de producțieAeratoare folosite la ferma! este un proces cu un mare consum de energie, astfel este important să se determine necesarul de oxigen al sistemului și să se ajusteze în mod corespunzător volumul oxigenului introdus și consumul de energie. Necesarul de aer/oxigen este cel mai ridicat în timpul hrănirii și a digestiei hranei, adică în timpul proceselor metabolice. De asemenea, necesarul de oxigen depinde și de mărimea peștilor și densitatea stocului. Pentru ca aerul introdus să fie utilizat în cel mai bun mod posibil, trebuie ținut cont de relațiile dintre curentul de aer, principiile de bază ale aerării, alegerea aeratorului și adâncimea apei, ca să se realizeze următoarele aspecte:

  • să se formeze o suprafață mare de contact între bulele de aer și apă,
  • bulele de aer să înainteze cât mai mult posibil în coloana de apă înainte de a ajunge la suprafață,
  • să se realizeze contrapresiunea/pierderea de presiune cea mai mică posibilă.

Cel mai important factor pentru funcționarea cât mai eficientă a pompelor cu aer comprimat este concordanța dintre viteza curentului de aer și a celui de apă. La un flux de aer prea mare comparativ cu fluxul de apă eficacitatea pompei poate scădea, aceasta se poate chiar opri. Experimentele arată o relație directă între consumul de energie și eficiența aerării. Cu toate acestea, sunt necesare investigații suplimentare cu privire la consumul de energie a pompelor în funcție de presiunea asigurată de sistemul de aerare, pentru a optimiza consumul de energie. Am stabilit valoarea medie a necesarului de energie a pompelor la 1,7 kWh, referitor la o producție de pește de 1 kg.

Aerare bazine

Aerarea bazinelor poate fi asigurată cu un simplu pulverizator, astfel încât echipamentul să fie montat în unitatea de producție, la 50 cm de fundul bazinului, conform lungimii și adâncimii bazinului, ca rotația apei să fie asigurată.

Insuflare de aer de joasă presiune

O suflantă de aer de joasă presiune, fixată pe un cadru de oțel, poate conține numeroase țevi pulverizatoare. Suflanta poate funcționa la o contrapresiune relativ scăzută, în cantități de apă relativ mici, de exemplu la aproximativ 80 cm adâncime. Concentrarea de oxigen este de înaltă eficiență chiar și la o saturație în oxigen mai mică. Metoda este adecvată și pentru eliminarea gazelor nocive, datorită introducerii aerului la adâncimi mici.

Aerare de suprafață

Aeratoarele de suprafață sunt utilizate în general în economiile tradiționale. Aceste aeratoare ridică apa în aer, iar apoi o amestecă în apa iazurilor, bazinelor astfel picăturile vin în contact cu aerul pe o suprafață extinsă. Aeratoarele de suprafață pot fi utilizate în mod eficient pentru a ține peștii în viață la niveluri scăzute de oxigen, respectiv pentru degazare.


Click aici pt mai multe aeratoare